Protecția datelor personale

În conformitate cu Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR) vă informăm că societatea noastră înregistrează date cu caracter personal doar pentru modurile/scopurile prevăzute de lege sau cerute de utilizarea serviciului nostru, conform notificării cu numărul 10834 A.N.S.P.D.C.P. din data 25/02/2009.

Prin comenzile pe care le realizați, vă dați acordul expres și neechivoc ca datele dumneavoastră de contact să fie prelucrate de către Brodam Orice SRL.

Brodam Orice SRL garantează respectarea drepturilor conferite de Regulamentul European 2016/679. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise ce va fi trimisă prin email la adresa office@brodamorice.ro
La adresa de mail office@brodamorice.ro, utilizatorul poate solicita informaţii detaliate privind datele preluate, stocate şi procesate de către Brodam Orice SRL, poate solicita, în mod gratuit, modificarea sau rectificarea acestora, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor preluate, stocate şi procesate de către Brodam Orice SRL. Acest drept al utilizatorului este permanent şi poate fi exercitat oricând printr-o cerere adresată Brodam Orice SRL la adresa de mail office@brodamorice.ro.

În situatia în care utilizatorul se consideră prejudiciat din cauza preluării, stocării sau procesării datelor sale personale de către Brodam Orice SRL sau este nemulţumit de modalitatea în care Brodam Orice SRL a gestionat o cerere a sa privind aceste date, el se poate adresa A.N.S.P.D.C.P. sau instanţei, conform dispoziţiilor legale în materie.

Vă rugăm să consultați mai jos Politica noastră de protectia datelor.

BRODAM ORICE SRL, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului brodamorice.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

BRODAM ORICE SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului BRODAM ORICE SRL, precum și prezenta Politică de confidențialitate si Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, te rog să vizitezi periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care le-ai agreat să le respecți.

Brodam Orice SRL se angajează să protejeze intimitatea clienților săi și își ia foarte în serios responsabilitatea privind securitatea informațiilor clienților. Vom fi clari și transparenți cu privire la informațiile pe care le colectăm și la ceea ce vom face cu aceste informații.

Această Politică stabilește următoarele:
– ce date personale colectăm și procesăm despre dvs. în legătură cu relația dvs. cu noi în calitate de client și prin utilizarea de către dvs. a site-ului nostru și a serviciilor online;
– de unde obținem datele;
– ce facem cu aceste date;
– cum stocăm datele;
– cui transferăm/dezvăluim aceste date;
– cum ne ocupăm de drepturile dvs. de protecție a datelor;
– și cum respectăm regulile de protecție a datelor.

Toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în conformitate cu legislația privind protecția datelor din România și UE.

Ce tip de date personale colectăm

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la dumneavoastră care ne permite să vă identificăm, cum ar fi numele dumneavoastră, datele de contact.

Putem colecta date personale de la dumneavoastră atunci când vă creați un cont BRODAM ORICE SRL în vederea evaluării ofertelor noastre, când utilizați site-ul web sau alte site-uri accesibile prin intermediul site-ului web, când participați la un sondaj sau concurs sau când ne contactați.

Mai exact, putem colecta următoarele categorii de informații:
– Numele, adresa de e-mail:
– Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare.

Vom procesa orice fel de alte date doar dacă v-ați dat consimțământul explicit sau acest lucru este cerut de legile în vigoare la acel moment dat sau ați facut publice aceste date în mod deliberat.

Datele dvs. pot fi utilizate în următoarele scopuri:
– Pentru furnizarea produselor și serviciilor pe care le solicitați: folosim informațiile pe care ni le furnizați pentru a efectua serviciile pe care le-ați solicitat în legătură cu chizițiile dvs., inclusiv modificările solicitate legate de aceste achiziții;
– Pentru a vă contacta în cazul unei schimbări a condițiilor de achiziție. Aceste informații nu au scop comercial și nu vă puteți dezabona de la ele;
– În scopuri administrative sau juridice: folosim datele dvs. pentru analiză statistică și de marketing, testarea sistemelor, studii privind satisfacția clienților, întreținere și dezvoltare, sau pentru a rezolva o dispută sau o revendicare. Societatea noastră nu realizează profilarea datelor pe baza datelor pe care le colectăm de la dvs. în scopuri de analiză statistică și de marketing. Orice activitate de profilare va fi efectuată numai cu consimțământul dvs. prealabil și depunând toate eforturile pentru a vă asigura că toate datele pe care se bazează sunt corecte.
– Securitate, sănătate, administrație, prevenirea/detectarea infracțiunilor: este posibil să transmitem informațiile dvs. autorităților guvernamentale sau organelor de aplicare a legii pentru a respecta cerințele legale;
– Pentru comunicări ale Serviciului de asistență clienți: folosim datele dvs. pentru a gestiona relația noastră cu dvs. ca și client și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența dvs. cu noi;
– Pentru a furniza servicii personalizate: folosim datele dvs. pentru a furniza informații care credem că vă interesează înainte, în timpul și după achiziția dvs. și pentru a personaliza serviciile pe care vi le oferim, cum ar fi oferte speciale;
– Marketing: din când în când, vă vom contacta cu informații despre oferte promoționale și produse auxiliare prin intermediul comunicărilor online. Cu toate acestea, veți avea opțiunea de a vă abona sau dezabona de la astfel de comunicări trimitand email la office@brodamorice.ro.

Vom procesa datele dvs. personale numai în cazul în care avem o bază legală pentru a face acest lucru. Baza legală va depinde de motivele pentru care am colectat și pentru care trebuie să folosim datele dvs. personale.

În cele mai multe cazuri, va trebui să procesăm datele dvs. personale pentru a le putea introduce în contractul nostru de vânzare cu dvs.

De asemenea, putem prelucra datele dvs. personale într-unul sau mai multe dintre următoarele cazuri:
– Pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, cerințele fiscale sau vamale sau cele privind protectția consumatorilor);
– Ne-ați dat consimțământul pentru utilizarea datele dvs. personale (de exemplu, pentru utilizarea în scopuri comerciale);
– Pentru a vă proteja interesele vitale sau cele ale unei alte persoane;
– Face parte din interesele noastre legitime în funcționarea ca o societate comercială (de exemplu, în scopuri administrative).

Doar copiii cu vârsta de cel puțin 16 ani pot să-și dea consimțământul. Pentru copiii sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor.

Nu vom păstra datele dvs. mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care sunt prelucrate. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace.

De asemenea, trebuie să luăm în considerare perioadele pentru care ar putea fi necesar să păstrăm date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale (de exemplu, în legătură cu revendicările pentru returnarea produselor) sau pentru a ne ocupa de reclamații, întrebări și pentru a ne proteja drepturile legale în cazul unei revendicări.

Atunci când nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, le vom șterge sau distruge în siguranță. De asemenea, vom lua în considerare dacă și cum putem minimiza în timp cantitatea de date personale pe care le folosim și dacă putem asigura anonimitatea datelor dvs. personale astfel încât acestea să nu mai fie asociate cu dvs. sau să vă identifice, caz în care putem folosi acele informații fără a vă notifica ulterior.

Datele dvs. personale nu sunt comunicate altor companii partenere sau asociate Brodam Orice SRL. Cu toate acestea, în mod exceptional, putem împărtăși datele dvs. personale.

Toate datele colectate la înregistrare fi procesate în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

Atunci când utilizarea datelor dvs. personale se bazează pe acordul dvs., aveți opțiunea de a vă retrage consimțământul de prelucrare și de a șterge datele dvs. personale în orice moment trimitand email la office@brodamorice.ro

În anumite circumstanțe, prin lege aveți dreptul:
– Să solicitați informații despre faptul că deținem informații personale despre dvs. și, dacă da, despre ce informații este vorba și de ce le deținem/folosim.
– Să solicitați accesul la informațiile dvs. personale (cunoscută sub denumirea „solicitare de acces persoană vizată”). Acest lucru vă permite să primiți o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă le procesăm în mod legal.
– Să solicitați corectarea informațiilor personale pe care le deținem în legătură cu dvs. Acest lucru vă permite să corectați orice informații incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs.
– Să solicitați ștergerea informațiilor dvs. personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm informațiile personale acolo unde nu există motive întemeiate pentru a continua să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem sau să eliminăm informațiile dvs. personale în cazul în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos).
– Să vă opuneți prelucrării informațiilor dvs. personale în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cel ale unei terțe părți) și există ceva despre situația dvs. specifică care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv. De asemenea, aveți dreptul să faceți obiecții în cazul în care prelucrăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing direct.
– Să vă opuneți cu privire la luarea automată a deciziilor, inclusiv analiza profilului, adică să nu faceți obiectul niciunei decizii automate prin utilizarea informațiilor dvs. personale sau a analizei profilului dvs.
– Să solicitați restricții în ceea ce privește procesarea informațiilor dvs. personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să suspendăm procesarea informațiilor personale despre dvs., de exemplu, dacă doriți ca noi să stabilim acuratețea sau motivul procesării acestora.
– Să solicitați transferul informațiilor dvs. personale într-o formă electronică și structurată către dvs. sau către o altă parte (cunoscută în mod obișnuit ca drept la „portabilitatea datelor”). Acest lucru vă permite să preluați datele dvs. de la noi într-un format utilizabil electronic și să vă puteți transfera datele către o altă parte într-un format utilizabil electronic.
– Să vă retrageți consimțământul. În circumstanțele limitate în care ați dat acordul dvs. pentru colectarea, procesarea și transferul informațiilor dvs. personale într-un anumit scop, aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrarea respectivă. Odată ce primim notificarea că v-ați retras consimțământul, nu vom mai procesa informațiile dvs. în scopul sau scopurile pentru care v-ați dat acordul inițial, cu excepția cazului în care avem altă bază legitimă în acest sens.

Dacă doriți să exerciți oricare dintre aceste drepturi, vă să trimiteți un e-mail către Responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa office@brodamorice.ro sau contactați-l pe acesta prin poștă la adresa Brodam Orice SRL, Str. Piata Presei Libere, nr. 1, Corp A3, et. 4, Sector 1, Bucuresti.
Date firma:
Nume firma:
Nr. RC:
CUI:
Sediu social:
Capital social: